తిరుమలకు పొంచి ఉన్న ప్రమాదం తిరుమల గూర్చి మీకు తెలియని షాకింగ్ నిజాలు/ Unknown Facts about TirumalaTo Watch More Videos Please Subscribe :- https://goo.gl/QeTF4b
Telugu info media channel for more intresting videos stay tune with Telugu info media.

source

8 thoughts on “తిరుమలకు పొంచి ఉన్న ప్రమాదం తిరుమల గూర్చి మీకు తెలియని షాకింగ్ నిజాలు/ Unknown Facts about Tirumala

 1. saikrishna v v June 4, 2018 at 10:41 am

  Mana hindava samskruti gurthuku please a templesni mana భారతీయ సంసకృతి ని కాపాడండి .పరాయి మాతల చేతుల్లో ఎఅప్పటికి మన హిందు సంసుకృతి నలిగిపోతోంది. దయచేసి దానికి ప్రాణం పోసి కాపాడండి ప్లీస్

 2. Tulugu Gunavardhana naidu June 4, 2018 at 10:41 am

  Jai Sri Ram.Om Sri Ram.

 3. Madhu Babu June 4, 2018 at 10:41 am

  Pls save tirumala

 4. durgasrinivasujandyam srirama123 June 4, 2018 at 10:41 am

  ఓం గురుర్భ్యో నమహ 🙏 శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా పద్మవతి ప్రియా గోవిందా ప్రసన్నమూర్తి గోవిందా 🙏 గోవిందా గోవిందా గోవిందా 🙏

 5. thirupathi venkateswarlu June 4, 2018 at 10:41 am

  ap governament ttd safety is our responcibility

 6. gnana reddy June 4, 2018 at 10:41 am

  TIRUMALA SRIVARI MOLAVIRATTU SALAGRAMA SILA

 7. Eashwarrao Yagati June 4, 2018 at 10:41 am

  God is there no tension

 8. jagan nath June 4, 2018 at 10:41 am

  It's ok I like it, so what,

Leave a Reply