దేవుడు మననుండి ఎలాంటి భక్తిని కోరుకుంటాడు interesting facts Sanathana dharma |In This Cool Video Sri Chaganti koteswara Rao Talking About SANATHANA DHARMA . Sri Chaganti Koteswara Rao Many have already inspired to Chaganti koteswara rao’s valuable speeches. Lot many have changed their Lifestyle and slowly understanding the Principles of Sanathana Dharma.

Chaganti Koteswara Rao Playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PLUbpC9paHXEOKlHaPE32i2gsWa8X62eTG

#srichagantikoteswararao

source

15 thoughts on “దేవుడు మననుండి ఎలాంటి భక్తిని కోరుకుంటాడు interesting facts Sanathana dharma |

 1. Shiva Kumar August 14, 2019 at 9:00 pm

  Me paravachanalu devidunichupincheviga vuntayandi aa mashivudu melo matladutunnatu vuntundhi ande

 2. Madhu Nagam August 14, 2019 at 9:00 pm

  ఓమ్ నమః శివాయ

 3. Rajeshwari Esarap August 14, 2019 at 9:00 pm

  same merumaku avdga dasanam evagalrru grugarui

 4. Sreemannarayana A August 14, 2019 at 9:00 pm

  there is no god like eswara on namah shivaiah

 5. suri babu August 14, 2019 at 9:00 pm

  Om, namonarayanaya namah, Om, namasivaya. Namah, Eekonarayana

 6. kalpana kalps August 14, 2019 at 9:00 pm

  Sri chaganti guruji ki Koti koti namaskaramulu

 7. Munipalli Rajeshwar August 14, 2019 at 9:00 pm

  Om Namah Shivaya Hara Hara Mahadeva Shambo Shankara

 8. Sushma 9849 August 14, 2019 at 9:00 pm

  Om namah shivaya

 9. Kiran Buyyala August 14, 2019 at 9:00 pm

  Shatapathi storam

 10. Karthik Kk August 14, 2019 at 9:00 pm

  om namoshivaya

 11. Karthik Kk August 14, 2019 at 9:00 pm

  eeshvara

 12. Karthik Kk August 14, 2019 at 9:00 pm

  om namashivaya

 13. Danarekula Mahi. yadav creative videos August 14, 2019 at 9:00 pm

  Om namashivaya

 14. Jeevan Samba August 14, 2019 at 9:00 pm

  ఓం నమశివయ

 15. Venkatesh Nannuri August 14, 2019 at 9:00 pm

  Om namo Gurbyo Namo

Leave a Reply