ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ… ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ… | kannada Unknown Facts |Watch ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ… ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ… | kannada Unknown Facts |

source

One thought on “ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ… ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ… | kannada Unknown Facts |

  1. Anu Radha February 14, 2018 at 3:56 am

    Ayyo ninn mat artane agilla .. Eno helokogi Eno helta idiya ..ninn matig artane illa maryati

Leave a Reply