Auto Fill Out STT – Did you know the worldAuto Fill Out STT – Did you know the world
Tự động điền số thứ tự trong excel:
Bình thường khi ta điền STT trong excel thì chỉ cần kéo 1 cái xuống là ok. Nhưng trong trường hợp gộp ô thì các ô gộp phải bằng nhau mới kéo được. Còn trường hợp khác thì NO nhé:)))
Trong trường hợp này dùng tí lập trình Auto mới học để áp dụng. Hehehe
Nhấn một phát là có thành quả:3 hehe
Music: The spectre – Alan Walker – https://www.youtube.com/watch?v=wJnBTPUQS5A

source

Leave a Reply